Klinika plastické chirurgie Berkova
Brno
Berkova 34
plastická chirurgie
Brno, Berkova
chirurgie
Brno

Úprava brady operačně

Tato operace patří do skupiny operací, které mění přirozený profil obličeje, takzvaných profiloplastik. Profil tváře je nejvíce dán tvarem nosu a brady, ale jeho disproporce mohou mít podklad v hlubší vadě čelistí a chrupu. Proto před eventuelním naplánováním korekce brady je vhodné ortodontické vyšetření, které vyloučí současnou těžkou vadu skusu, kterou je třeba řešit ortognátní chirurgií s posuny horní a dolní čelisti.
Snahou operační korekce je dosažení výraznější harmonie obličeje a dosažení přirozené pozice bradového výběžku.
Operační posun je naplánován pomocí bočného RTG snímku hlavy a rozboru měkkých tkání obličeje. Nejčastější používaný operační přístup je z řezu ve sliznici dutiny ústní, který nezanechá zvenčí viditelné jizvy, ale operaci je možné provést i z kožního řezu pod bradou. Prominující část brady odřízneme, posuneme a fixujeme pomocí kovových dlažek do požadované pozice, aby bylo dosaženo větší harmonie obličeje. Rána je poté chirurgicky uzavřena vstřebatelnými stehy.
Při zvětšování brady lze použít i syntetický materiál - nejčastěji bioimplantát typu MEDPOR. Operace se provádí ze stejných přístupů, implantát je fixován titanovými šrouby. Alternativně lze k zvětšení měkkých částí brady použít i různé výplňové materiály (filery) s dočasným efektem.
Úprava brady je obvykle prováděna v celkové anestézii. Délka operačního výkonu závisí na prováděném posunu, obvykle se pohybuje okolo 1 hodiny operačního času. Pooperační hospitalizace trvá obvykle 1. - 2. dny dle rozvoje otoku. Pooperačně je možno na bradu aplikovat na 7 dní náplasťovou fixaci. První dva dny je vhodný klid na lůžku s pravidelným ledováním operované oblasti pomocí nachlazených polštářků, zhruba jeden týden je doporučována měkká strava. Pravidelné výplachy úst provádíme od 2. pooperačního dne šalvějí či ústním antiseptikem minimálně 5x denně a po každém jídle. Stehy jsou zpravidla vstřebatelné, spontánně vypadnou nebo jsou odstraněny s odstupem. Zhruba 1 měsíc by se pacient měl vyhnout aktivnímu sportu. Úplná stabilizace měkkých tkání a kostí trvá několik týdnů, ale nepředstavuje zásadní omezení v běžném životním rytmu.
Při použití cizorodého materiálu existuje vyšší riziko vyloučení materiálu či jeho uhnutí, než při užití vlastní tkáně. Mezi obecné komplikace patří riziko pooperačního krvácení, hematomu, infekce a prodlouženého hojení.