Klinika plastické chirurgie Berkova
Brno
Berkova 34
plastická chirurgie
Brno, Berkova
chirurgie
Brno

Lipoinjekce (lipofilling, liposculpturing)

Slouží k vyplnění menších defektů a prohloubenin na povrchu těla.
Principem je odběr tukové tkáně liposukční technikou z oblastí těla s nadbytkem tuku (např. vnitřní kolena, břicho nebo boky), jeho zpracování a poté transplantace pomocí injekční stříkačky a speciálních kanyl do podkožní nového místa. Obvyklé množství přenášeného tuku je od několika ml (např. do rtů a pod vrásky) po 50-100 ml (např. do oblasti hrudníku). Operaci lze provést i v místním znecitlivění, které se musí však vpravit jak do místa odběru tak i do místa přijetí tuku.

Problém této velmi slibné techniky je, že tuk se vždy částečně vstřebá. Důvod vstřebávání není uplně znám. Vstřebávání je nepravidelné, zdá se, že z některých míst, např. ze rtů, dojde nakonec k téměř 100% vstřebání, zatímco v jiných místech např. v oblasti hrudníku se vstřebává jen 30-70 %

Pozor!
Tuto techniku zatím na naší klinice nepoužíváme k estetickému zvětšování prsů. Tato technika není totožná s transplantací kmenových tukových buněk (adult stem cells), o které se v současné době lze dovědět z médií. Transplantace kmenových buněk extrahovaných z tuku je mnohem složitější než pouhá lipoinjekce, která se běžně provádí řadu let. Extrakce kmenových buněk, zpracování a aktivace je složitý proces a je ve stadiu intenzivního vědeckého zkoumání.