Klinika plastické chirurgie Berkova
Brno
Berkova 34
plastická chirurgie
Brno, Berkova
chirurgie
Brno

Plastická operace čela a pokleslého obočí (forehead lift,eye-brow lift)

Oblast čela je jednou z oblastí kde můžeme s postupným věkem pozorovat proces stárnutí doprovázený poklesem kůže,obočí a tvorbou vrásek.Pokles bývá nejvíce patrný hlavně v oblasti obočí naopak nad obočím bývá výraznější tvorba vrásek,které jsou horizontální, mírně zvlněné a při mimice se prohlubují.Mezi obočím mohou být patrné vertikální vrásky jejich vznik je podmíněn upínajícími se svalovými snopci do povrchních vrstev kůže. Účelem zákroku/forehead lift,eye-brow lift/ je vypnutí kůže na čele ,změlčení a vyhlazení vrásek a pozvednutí klesajícího obočí.Tím se dosáhne odpočatého optimistického vzhledu. Výkon sám se provádí v celkové nebo lokální anestezii řezem ve vlasaté části temene cca 3-4 cm nad vlasovou hranicí jejíž průběh sleduje i výsledná jizva a končí na obou stranách ve spánkové oblasti.
Délka hospitalizace je při nekomplikovaném průběhu 1 den.Ráno pak je první převaz , při kterém je vyměněn obvaz a pacient odchází do domácího léčení.Následují pak další ambulantní kontroly eventuelně převazy dle průběhu hojení.Hojení bývá obvykle provázeno otokem,který bývá nejvíce patrný v oblasti víček. Mezi 5-7 dnem se obvaz sejme, umyjí se vlasy a dále již hojení probíhá bez obvazu. Po dobu hojení je nutné fyzické šetření. Rekonvalescence je individuální proces a závisí na daných schopnostech hojení každého jednotlivce.Pocity tahu a porušení citlivosti v operované oblasti jsou běžným jevem,který se v průběhu několika týdnů upraví.
Operace má dlouhodobý efekt a obyčejně jí není třeba opakovat.