Klinika plastické chirurgie Berkova
Brno
Berkova 34
plastická chirurgie
Brno, Berkova
chirurgie
Brno

Operace dolních víček

Cílem operace je odstranění nadbytku kůže a hlavně tukových váčků v dolních očních víčkách. Je třeba upozornit, že i při správně provedená operace nedokáže zcela vyhladit vrásky pod očima, protože při přílišném vypnutí by totiž došlo k nežádoucímu převrácení okraje dolního víčka.
Operace je prováděna z obvykle z řezu pod očními řasami na dolním víčku Po pečlivém rozplánování a nakreslení operačního plánu je obvykle injekčně aplikováno lokální anestetikum, je nadzvednuta kůže a sval a poté jsou odstraněny obvykle 3 tukové nadbytky. Pečlivě je zastaveno krvácení a oční víčko je chirurgicky uzavřeno jemným šicím materiálem. Operaci lze u vybraných pacientů provést z přístupu ve spojivkovém vaku a to v případě, že plánujeme odstranit pouze zmožený tuk a nebude třeba odstranit nadbytek kůže. Správné načasování operace má podobná pravidla jako plánování korekce horních víček.
Anestézie, délka operace, délka hospitalizace, před a pooperační péče, stejně jako komplikace jsou shodné jako u zákroku na horních očních víčkách.